Orkesten

Jeugdharmonie

Voor jonge, aanstormende muzikanten heeft Harmonie Crescendo twee jeugdorkesten.

De Speelgroep is een klein orkest, hier doen beginnende muziekleerlingen hun allereerste ervaring op met samenspel en dirigeren.

De Jeugdharmonie gaat een stap verder met een uitdagender repertoire en een grotere bezetting. Ook dit orkest bestaat bijna volledig uit jeugdleden en laat binnen en buiten het dorp geregeld van zich horen in concerten en jeugdorkestentreffens.
Voor alle jeugdleden staan er ook regelmatig "activiteiten zonder instrument" op het programma, met als hoogtepunt het twee- á driejaarlijkse najaarskamp.

Zowel de Speelgroep als de Jeugdharmonie staan sinds 2023 onder leiding van dirigent Jurjen Daemen.

Voor direct contact of afmelding voor repetities: crescendojeugdharmonie@gmail.com

Harmonie

Harmonie Crescendo Beegden nader bekeken

Tot eind jaren ’60 van de vorige eeuw was Beegden een blinde vlek op de kaart van de harmonie- en fanfaremuziek in Limburg. Beegden had weliswaar een klaroenkorps dat uitkwam in de hoogste afdeling en zelfs twee keer de nationale titel wist te veroveren maar van harmonie- of fanfaremuziek, toch Limburgs cultuurgoed, bleef Beegden verstoken.
Tot 1969, toen enkele leden van Klaroenkorps Beegden de stoute schoenen aantrokken en bij het toenmalige bestuur aanklopten om het klaroenkorps te reorganiseren tot fanfare of harmonie. Het werd dus een harmonieorkest maar zoals bij veel andere orkesten was de overstap naar harmonie een soort ‘tweetrapsraket’, de eerste stap was fanfare om in 1971 toch de stap te maken naar harmonie.

Nu, ruim vijftig jaar later, kan Beegden trots zijn op een harmonieorkest dat in de afgelopen jaren zijn plaats in de Limburgse blaasmuziek ruimschoots heeft bewezen.
Naast de 'reguliere' optredens zoals het opluisteren van activiteiten binnen de gemeenschap en lente- en herfstconcerten wordt er regelmatig op projectbasis gewerkt. Dit resulteerde onder meer in een groot aantal proms- en themaconcerten en cross-overoptredens o.a. met de philharmonie Zuidnederland.
De vereniging maakt vanaf de jaren tachtig geregeld concertreizen of muzikale uitstapjes mede met het doel de onderlinge band aan te halen en te versterken.

Harmonie Crescendo telt zo’n 80 leden. Daarvan musiceren ca. 45 leden in het grote harmonieorkest. De Jeugdharmonie telt ongeveer vijfentwintig jonge muzikanten waarvan een groot deel nog in opleiding is. Een Speelgroep met uitsluitend jonge muzikantjes in opleiding maakt het muzikale pallet van Crescendo compleet.

Harmonie Crescendo wordt geleid door een dagelijks bestuur van vijf personen. Om de doelen van Harmonie Crescendo mee te helpen realiseren kan het bestuur rekenen op de medewerking van meerdere commissies en comités.
kan Harmonie Crescendo rekenen op de steun van sponsoren en van de ‘Vrienden van Crescendo’, een groep sympathisanten die Crescendo vooral financieel ondersteunt.

Harmonie Crescendo Beegden staat sinds 2017 onder leiding van dirigent Martijn Pepels.

SPONSOREN