Opleiding

ALGEMEEN
Het muziekonderwijs van harmonie Crescendo wordt, net zoals bij alle andere muziekverenigingen in de omringende gemeenten, verzorgd door de muziekschool Myouthic (www.myouthic.nl). De gemeente Maasgouw, die cultuur en muziek hoog in haar vaandel heeft staan, subsidieert ca. 2/3 van de lesgeldkosten.

DE EERSTE START
Vanaf groep 4 van de basisschool kan worden gestart met de cursus “Myouthic base”. Tijdens deze zogenaamde uitgebreide blokfluitcursus leren de kinderen met behulp van zang en blokfluitspel de grondbeginselen van de muziek. Zo leren zij spelenderwijs basisvaardigheden m.b.t. ritme, gehoor en muzieknotatie. Voortdurend wordt aandacht geschonken aan het muzikale groeiproces, echter het plezier in het samen musiceren staat steeds voorop.
Meer info en het aanmeldformulier vindt je op www.myouthic.nl/cursussen/myouthic-base-blokfluitles

Al na één jaar blokfluitles wordt samen met de nieuwe muzikant een geschikt vervolginstrument gezocht. De keuze van dit instrument is afhankelijk van een aantal zaken: zoals de persoonlijke voorkeur en de instrumenten die de harmonie nodig én voorradig heeft. Een kleine geschiktheidtoets (mondstand, gehoor en ritmiek) helpt bij het maken van die keuze.

KEUZE VOOR EEN HARMONIE-INSTRUMENT?
Na de keuze stelt de harmonie gratis een muziekinstrument ter beschikking voor het volgen van de lessen. Hierbij wordt verwacht dat in de loop van het eerste jaar zal worden deelgenomen aan de Speelgroep en men in een later stadium doorstroomt naar de jeugdharmonie.
Na enkele jaren muziekonderwijs wordt toegewerkt naar muziekexamens. De eerste basis is gelegd bij het behalen van A-diploma en men kan zelfs doorgaan tot het behalen van het D-diploma.

ONS DOEL
Het doel dat de Opleidingscommissie met de leerlingen nastreeft is uiteraard de volledige instroming in de grote harmonie, na het behalen van het A-diploma.
Het “samen muziek maken” is namelijk een van de doelstellingen van onze muziekvereniging die niet kan blijven voortbestaan zonder continue aanwas van onder uit !
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de mensen van de Opleidingscommissie.

Ook ervarene(re) muzikanten die info willen hebben over of lid willen worden van Harmonie Crescendo kunnen natuurlijk reageren.

Opleidingscommissie Crescendo:
Yvonne Delissen (contactpersoon)
Dorpstraat 18, 6099 BJ Beegden
0475-571303
secretariaat@crescendo-beegden.nl

Overige leden van de Opleidingscommissie zijn:
  • Lia Utens
  • Monique Flupsen
  • Frank Delissen

SPONSOREN