Organisatie

Bestuur

De organisatiestructuur van Harmonie Crescendo kenmerkt zich door een bestuur dat zich hoofdzakelijk richt op bestuurlijke taken zoals beleid, personeel, financiën en secretariaat met daarnaast een aantal commissies die het ‘kloppend hart’ van de vereniging zijn. Deze commissies regelen de uitvoerende taken. Iedere commissie heeft haar eigen gebied waarop ze zich richt. Deze commissies staan in overleg met het bestuur waar nodig is.
Dit gebeurt middels geplande, maar ook via ad hoc besprekingen.

Jean Delissen, voorzitter
voorzitter@crescendo-beegden.nl

Maddy Claessens, vice-voorzitter
Maddy.Claessens@confinanza.nl

Frank Delissen, secretaris
secretariaat@crescendo-beegden.nl

Manon Vervuurt, tweede secretaris
manonvervuurt@hotmail.com

Michiel Strous, penningmeester (interim)
penningmeester@crescendo-beegden.nl

Correspondentieadres:
Dorpstraat 18
6099 BJ Beegden
0475-571303
secretariaat@crescendo-beegden.nl

Commissies

In de organisatiestructuur van Harmonie Crescendo hebben de vele commissies een belangrijke rol.

Opleidingscommissie
Voor meer info: zie pagina “Opleiding”

Commissie Speelgroep en Jeugdharmonie
Voor meer info: zie pagina “Orkesten”

Concertcommissie
De concertcommissie houdt zich voornamelijk bezig met het tijdig opstellen van een planning van het muzikaal jaarprogramma en waar nodig mede invulling geven aan dit programma.
Hieronder valt ook: bepalen van de muziekkeuze, opstellen van repetitieschema's, extra- of groepsrepetities.
Voor concertverzoeken kunt u het beste contact opnemen met de secretaris, Frank Delissen: secretariaat@crescendo-beegden.nl

leden: Martijn Pepels, Jean Delissen, Frank Delissen, Milou Dwars, Bart van den Berg, Noud Reijnders, Sophie Hoeijmakers.

The Local Market
Een geslaagde, vernieuwde opzet van een traditionele braderie en gericht op een aanbod van kwaliteitsproducten. In de casual setting staan tal van kleine ondernemers die handmade, vintage, fashion, lifestyle en wellness zullen verkopen. De intieme setting zal worden benadrukt door een line-up van foodtrucks en akoestische optredens.
In het centraal gelegen park vinden activiteiten plaats waaronder de “Kids Market” en is continu live entertainment in de vorm van schminken, springkussen en theater. Ook in het park zullen gevarieerde foodtrucks en lekkere muziek de hele middag en avond een relaxte sfeer creëren.

Meer informatie op www.facebook.com/thelocalmarketbeegden
Interesse voor deelname? Mail: localmarket@crescendo-beegden.nl

leden: Jules Jeuriens, Cindy de Kwaadsteniet, Michiel Strous.

Communicatiecommissie
Aan de hand van de jaarplanner van de harmonie wordt een overzicht gemaakt van te nemen acties door de commissie en de daarbij behorende communicatiemiddelen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van papieren media, digitale media, social media, nieuwsbrieven en overige media (flyers, posters, spandoeken).
Speciaal onderdeel van de Communicatiecommissie is sinds 2016 het uitgeven van een Jaarkroniek. Alle gebeurtenissen en activiteiten worden bijgehouden: van extra repetities, gastdirigenten, geboortes, overlijdens, etc. Aangevuld met veel leuke foto’s wordt een mooi gedrukt jaaroverzicht gemaakt dat op intekening kan worden verkregen. Tijdens de eerste weken van het nieuwe jaar wordt de kroniek uitgebracht.

leden: Jules Jeuriens, Stan Hoeijmakers, Frank Delissen.
kroniekschrijvers: Frank Delissen, Bart van den Berg, Tamara Claessen, Jean Delissen.

Instrumentencommissie
Uitgifte, opslag en registratie van alle harmonie instrumenten. Eerste aanspreekpunt bij defecten aan of onderhoudsbeurten van instrumenten. Advies geven of aansturen bij de aanschaf van nieuwe instrumenten.
leden: Yvonne Delissen, Frenk Goeden.

Carnavalscommissie
Advies bij en uitvoering van diverse carnavalsactiviteiten van de harmonie. O.a. receptiebezoek en optochtdeelname. Ondersteund door verschillende andere leden e/o commissies.
leden: Sjors Claessen.

Caeciliacommissie:
Organisatie van de jaarlijkse feestavond voor alle leden van de harmonie en hun partners. Ook voor de speelgroep- en jeugdharmoniemuzikanten, ereleden, comitéleden en ‘Vrienden van Crescendo’ met hun partner.
leden: Anneloes Knoops, Tom Delissen.

Eigen Tapregeling
Organisatie van en supervisie bij het gebruik van het buffet in Gemeenschapshuis ’t Leuke bij repetities, optredens of evenementen door Harmonie Crescendo.
leden: Bart van den Berg, Michiel Strous.

Potgrondactie:
Speciale actie op de eerste zaterdag in maart waarbij de leden van Harmonie Crescendo huis aan huis door Beegden trekken voor de verkoop van potgrond. Vanaf 10.00 uur wordt de prima pootaarde op de gewenste plek bezorgd en dat betekent voor de koper geen gesleep en gesjouw en geen vieze handen! De potgrond zit verpakt in handzame zakken van 50 liter en geeft gegarandeerd een volle border of een weelderige plantenbak.
leden: Frenk Goeden.

Vrienden van de harmonie

De “Vrienden van Crescendo” hebben zich als doel gesteld voor de harmonie een groter draagvlak te creëren, zowel sociaal-cultureel als financieel en tevens fondsen te werven voor de aanschaf van nieuwe instrumenten.

Doordat een donatie van een vriend jaarlijks wordt voldaan – en waar wij dus op kunnen rekenen – is het mogelijk een vast bedrag in onze begroting op te nemen. Hierdoor weten de Vrienden dat hun bijdrage datgene bereikt waarvoor die specifiek is bedoeld. 

De minimale donatie voor het lidmaatschap van de “Vrienden van Crescendo” bedraagt €50,- per jaar. U ontvangt regelmatig uitnodigingen voor bijzondere concerten o.a. het Nieuwjaarsconcert en het Donateursconcert en voor het jaarlijkse Caeciliafeest. Uw naam wordt, indien gewenst, vermeld op de lijst van de “Vrienden van Crescendo” die bij diverse gelegenheden in de concertmappen zit. Tevens ontvangt u aan het begin van het nieuwe jaar de Jaarkroniek van onze vereniging met een mooie terugblik en veel foto’s.

Wilt U onze harmonie ook op deze manier steunen, neem dan contact op met het secretariaat van de vereniging

vrienden@crescendo-beegden.nl
0475-571303

 

The Local Market

Hot Summer Night 2022
Een geslaagde, vernieuwde opzet van een traditionele braderie en gericht op een aanbod van kwaliteitsproducten. In de casual setting staan tal van kleine ondernemers die handmade, vintage, fashion, lifestyle en wellness zullen verkopen. De intieme setting zal worden benadrukt door een line-up van foodtrucks en akoestische optredens.
In het centraal gelegen park vinden activiteiten plaats waaronder de “Kids Market” en is continu live entertainment in de vorm van schminken, springkussen en theater. Ook in het park zullen gevarieerde foodtrucks en lekkere muziek de hele middag en avond een relaxte sfeer creëren.

Meer informatie op www.facebook.com/thelocalmarketbeegden
Interesse voor deelname?
Mail: localmarket@crescendo-beegden.nl

SPONSOREN