Harmonie Crescendo Beegden

Harmonie-orkesten en Vrienden van Crescendo

De totale vereniging bestaat uit ongeveer 110 personen waarvan 55 muzikanten deel uit maken van het groot orkest. Naast het groot orkest heeft de vereniging nog een speelgroep en jeugdharmonie.

Organisatorisch bestaat de harmonie uit een klein bestuur en worden de dagelijkse taken verdeeld onder diverse commissies en werkgroepen. De harmonie wordt verder ondersteund door twee externe werkgroepen: het Damescomité en de Vrienden van Crescendo.

 


 

Harmonie Crescendo

Harmonie Crescendo, een van Limburgs jongste harmonieën, is ontstaan uit het voormalige Klaroenkorps van Beegden.

Het klaroenkorps werd in 1970 gereorganiseerd tot Fanfare Beegden in oprichting. Reeds in mei 1971 werd de bezetting uitgebreid met klarinetten en ontstond de huidige ‘Harmonie Crescendo’. Via diverse concoursen, Limburgse en Nederlandse kampioenschappen werkte Crescendo zich in 22 jaar omhoog van de Vierde afdeling tot de Superieure afdeling, de huidige Eerste Divisie.  Sinds januari 2017 staat het korps o.l.v. dirigent Martijn Pepels.

 


 

Speelgroep  en  Jeugdharmonie

De vereniging heeft naast de grote harmonie ook nog een speelgroep en een jeugdorkest. Beiden staan onder leiding van Richard Alberts.

In de speelgroep en jeurgdharmonie raken jonge muzikanten al vanaf het begin van hun opleiding betrokken met het verschijnsel ‘samen musiceren’ in een grotere groep. Jaarlijks gaat de jeugdharmonie naar concerten of concoursen en staat er een speciale jeugdactiviteit op het programma. Een deel van de opbrengst van de donateursactie gaat onder andere naar de jeugd en opleiding ervan.

Direct contact, afmelding repetitie: crescendojeugdharmonie@gmail.com

 


 

Vrienden van Crescendo

De “Vrienden van Crescendo” hebben zich ten doel gesteld voor de harmonie een groter draagvlak te creëren, zowel sociaal-cultureel als financieel. Tevens werven de “Vrienden” fondsen voor de aanschaf van nieuwe instrumenten. De Vrienden worden regelmatig geïnformeerd over het reilen en zeilen van de harmonie zoals concerten en activiteiten. Tevens ontvangen zij een uitnodiging voor het jaarlijkse Caeciliafeest. Voor een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 50,00 kunt u lid worden van de club die momenteel uit zo’n vijftigtal donateurs bestaat.

Wilt u onze harmonie als Vriend van Crescendo steunen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.